top of page

Mijn visie op coachen

 

In mijn visie staat VERBINDING centraal. De mate van vertrouwen tussen jou en mij is essentieel voor het slagen van het coachtraject. Dit onderzoeken we dan ook tijdens het intakegesprek.

 

Ik ben er trots op dat ik ben verbonden aan de Coaching Academy International. Aldaar heb ik mij bekwaamd in het coachvak. Een groot deel van mijn visie ontleen ik aan die van de Coaching Academy, simpelweg omdat ik geloof in de kracht ervan. De belangrijkste elementen zijn voor mij:

 

  • Ieder mens is uniek en heeft potentieel

  • Ik coach vanuit gelijkwaardigheid en zonder oordeel

  • Ik coach voorbij het gedrag

  • Ik breng mensen waar nodig uit het hoofd naar het hart.

 

Deze elementen zijn afkomstig uit het gedachtengoed van Carl Gustav Jung, welke dan ook centraal staat in mijn benadering. Daarbij komen concepten als 'ik en de ander' en 'ego en zelf' aan bod. Verder geef ik veel aandacht aan feedback in de hier-en-nu situatie, zodat ik onbewust gedrag kan spiegelen. Wanneer dat aan de orde mocht zijn maak ik gebruik van elementen uit de Transactionele Analyse.

 

In het menu links lees je meer de NOBCO ethische gedragscode, waaraan ik mij heb verbonden.

 

 

 

bottom of page