top of page

Coachen voorbij het gedrag

 

Ieder mens heeft mechanismen opgebouwd om zich staande te houden in bepaalde situaties. Velen van ons laten gedrag zien waarvan men verwacht dat dit in de omgeving tot acceptatie en goedkeuring zal leiden. Kwetsbaarheid tonen is niet altijd wenselijk; het ego zorgt in die zin voor een zekere bescherming. Tijdens de coachsessie coach ik achter dit gedrag, ofwel: ik ga voorbij het ego en breng je in contact met jou zelf. Daarbij komen opgebouwde patronen en belemmerende overtuigingen in beeld, waardoor jij er op een effectieve manier voor kunt kiezen om jouw gedrag te veranderen.  

 

bottom of page