top of page

Referenties van opdrachtgevers

 

 

 

 

                                                      Walther Verhoeven, hoofd Communicatie

 

Met genoegen kijk ik terug op de samenwerking met Mireille Koomen als teamcoach bij het medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) bij de Inspectie voor de  Gezondheidszorg. Dit tweejaarlijkse MTO kwam op een belangrijk moment in de ontwikkeling van de IGZ-organisatie. Dat gold zeker ook voor de afdeling Communicatie. Mireille en ik hebben samen de terugkoppeling aan het team voorbereid. Een MTO is een nuttig, maar ook een gevoelig instrument. In feite verlang je van iedereen zich open en kwetsbaar op te stellen, om samen beter te kunnen worden. Dat vraagt om een deskundige begeleiding en een sfeer van vertrouwen en veiligheid. In mijn afdeling is dat goed gelukt. Dankzij de vakmanschap en persoonlijke betrokkenheid van Mireille is de teambijeenkomst constructief afgesloten, met concrete actiepunten ter verbetering. Daardoor werd het MTO een katalysator in ons verbeterproces.

 

 

                                          Simone Sanders, Consultant Klanttevredenheid

 

 

 

Ik adviseer iedereen die hulp nodig heeft om ideeën, plannen en dromen om te zetten naar concrete acties Mireille in te schakelen. Ik heb Mireille ingehuurd om meer inzicht te krijgen in wat klanten werkelijk vinden van de dienstverlening en hoe de medewerkers dit zelf inschatten. Door middel van het uitvoeren van een spiegelonderzoek heeft Mireille mij strategische ondersteuning geboden bij het opzetten en uitvoeren van het onderzoek teneinde een optimale werkomgeving voor medewerkers om zo als organisatie succesvol te zijn en te blijven. Mireille was tijdens, maar zeker ook na het traject, altijd bereid om mee te denken of om extra uitleg te geven zodat ik de juiste keuzes kon maken. Bovendien is ze vriendelijk, praktisch en respectvol in haar aanpak. 

Voorafgaand aan het onderzoek had ik geen idee hoeveel waardevolle informatie het zou opleveren. Dankzij de goede adviezen van Mireille heeft de hoeveelheid waardevolle informatie mijn verwachtingen overtroffen. 

 

 

 

                                                           Vera van Elteren, Quality Advisor Health & Safety

 

"Mireille heeft in 2013 voor ons het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MeTeO) verzorgd. Aangezien we bezig waren met het opzetten van een vitaliteitsprogramma voor alle medewerkers van Rijnland, was vitaliteit een belangrijk aspect in het onderzoek. Mireille heeft van begin tot eind het traject begeleid en deed dit zeer professioneel en dienstverlenend. Ze kwam altijd haar afspraken na, waardoor ik mij een gerespecteerde klant voelde. Opvallend was dat Mireille over vitaliteit sprak alsof het haar passie was. Een betere combinatie kon niet: ervaring met procesbegeleiding van een MeTeO en inhoudelijke kennis van vitaliteit. Toen Mireille aangaf dat ze haar eigen bedrijf wilde starten als coach en trainer, was ik allesbehalve verbaasd. Dit klopt helemaal bij het beeld wat ik van haar heb: een zelfstandige, professionele, ervaringrijke en gemotiveerde passievolle vrouw. 

 

 

 

 

                                                                         Eric Sondervan, Director Experience Management

 

 

Ik heb Mireille vele jaren meegemaakt, toen zij één van de specialisten op het gebied van medewerkeronderzoek was bij TNS NIPO. Zij was de topper als het ging om workshops, om duiding aan de onderzoekscijfers te geven. Mireille gaat verder dan de cijfers, wil betekenis geven, vertalen naar de context. Ze weet betrokkenheid te creëren, maakt contact, daagt mensen uit. Veel vragen stellen en niet alleen zenden. Die coaching zat er altijd al in, maar kon niet tot volledige wasdom komen bij een onderzoeksbureau. Goede keus!

 

 

 

                                                                      Roy Vermeulen, beleidsadviseur P&O

 

 

Mireille heeft ons uitstekend begeleid bij het opzetten en uitvoeren van een werkbelevingsonderzoek onder de 850 medewerkers van de gemeente Amersfoort. Ze heeft ons geadviseerd over de samenstelling van de vragenlijst en was account manager bij de uitvoering van het onderzoek. Mireille heeft een plezierige manier van communiceren waarbij ze samen met ‘de klant’ op zoek gaat naar de mogelijkheden. Ze kan zich goed inleven in de klantvraag en toont daarbij de nodige flexibiliteit.

 

 

 

 

                                                             Theo Hupse, directiesecretaris/kwaliteitscoördinator

 

 

Mireille Koomen bezit de eigenschap om metingsresultaten van onderzoeken te "verbinden" met de mensen die het aangaat. Op basis daarvan is ze in staat een lijn uit te zetten voor een adequate vervolgaanpak. De factor "mens" is daarbij voor haar sterk bepalend zonder het organisatiebelang uit het oog te verliezen.

 


 

Referenties van medewerkers

 

 

Monique Pellinkhof:

Mireille is een fijn mens, toegankelijk, attent, subtiel en geduldig. Dit maakt dat gesprekken met haar altijd een plezierige ervaring zijn. Op een  constructieve wijze wordt aan ontwikkeling gebouwd, waarbij de focus altijd ligt op eigen beweging en inzicht creëren. Mireille is vasthoudend en gericht, wat maakt dat coaching bij haar altijd ergens naar toe gaat. Na een gesprek heb ik altijd het idee dat "veel werk is verzet", en dat is door Mireille's werkwijze, benadering, persoonlijkheid en ondersteuning heel goed te doen.

Mireille's oprechte interesse zorgt dat coaching bij haar een unieke en persoonlijke ervaring is. Kortom ik kan Mireille aan iedereen aanbevelen!

 

 

Jantien van Zuilen:

De coachingsgesprekken met Mireille Koomen heb ik als zeer inspirerend ervaren. 

Mireille is een prettig persoon die zich goed kan inleven in anderen. Ze is een fijne gesprekspartner die goed luistert, samenvat en doorvraagt, ook wanneer het lastiger wordt. Ze weet de vinger op de zere plek te leggen en is in staat je een spiegel voor te houden.  Ze onthoudt wat je vertelt en kan goed verbanden leggen tussen wat in eerdere gesprekken aan de orde is geweest. 

Verder is ze gestructureerd en serieus, bereidt de gesprekken goed voor en zorgt ervoor dat de doelstelling en de beoogde resultaten helder zijn. Daar refereert ze regelmatig naar en checkt deze ook tijdens de gesprekken. Ze luistert goed naar je wensen. 

Ik ben blij dat ik een coachtraject bij Mireille heb doorlopen. Ze heeft me uitgedaagd mijn ratio wat meer los te laten en meer op mijn gevoel te vertrouwen. Dit deed ze bijvoorbeeld door me een aantal creatieve oefeningen te laten doen. Een en ander heeft me weer dichter bij mijn eigen kracht gebracht in mijn zoektocht naar een nieuwe carriere.

 

 

Eric Sondervan:

Ik heb Mireille het afgelopen jaar mogen meemaken als persoonlijke coach. Zij heeft mij goed geholpen bij het geven van een boost aan mijn motivatie en carrièreplanning. Zij heeft stapje voor stapje structuur gebracht in mijn gedachten die op een bepaald moment alle kanten op gingen. Dat betekent veel geduld en goed kunnen luisteren, samenvatten en vooral de verbanden vasthouden met eerdere gesprekken. Waar het mij om gaat is dat je wel bij elk gesprek verder komt (wat iets anders is dan steeds een fijn luisterend oor ervaren). Ik weet nu veel beter wat me in mijn vak positieve en negatieve energie geeft en daar ga ik wat mee doen.

 

 

Noor Berkman:

In de jaren dat ik met Mireille heb gewerkt bij TNS NIPO heb ik haar duidelijk zien ontwikkelen als coach. Mireille heeft oog voor de behoeften van zowel medewerkers als werkgever en weet deze op een positieve wijze te verenigen. Toen ik mij eind 2012 een het oriënteren was op de volgende stap in mijn carrière, heb ik een aantal goede gesprekken met Mireille gehad. Dit heeft me geholpen om meer focus te krijgen wat betreft cultuuraspecten die mij helpen optimaal invulling te geven aan mijn nieuwe functie. Daarbij heb ik haar open houding als een zeer prettig element in de gesprekken ervaren.

bottom of page