top of page

Aanvullende diensten

 

Inspiratiesessie voor directie of MT

Deze inspiratiesessie is erop gericht het management een hernieuwde verbinding te laten voelen met datgene waartoe de organisatie bestaat. Los van bestaande documenten en houtskoolschetsen, vanuit een vonkje weer het vuur te voelen waarom je elke dag je bed uitkomt en wat je in deze organisatie wilt betekenen. Ik geloof er heilig in dat daar, bij het persoonlijke vonkje en het vuur van de groep, alles begint, dat daarmee het succes van je organisatie valt of staat. Ik maak deelnemers bewust van het belang van een inspirerende visie. Ik laat de deelnemers onderzoeken welke waarden belangrijk zijn, voor henzelf, voor het team, voor de organisatie. Deelnemers komen tot concrete acties ter versteviging van de identiteit van hun team en/of de organisatie. Nieuwsgierig naar een mogelijke invulling? Neem dan gerust contact op. 

 

Betekenis geven aan onderzoek

 

Onderzoek kan veel impact hebben. Daarbij geloof ik in de kracht van kwalitatief onderzoek ter verdieping op of ter voorbereiding van kwantitatief onderzoek. Als kwalitatief onderzoeker verzorg ik verdiepende interviews of focusgroepen, om zo meer grip te krijgen op de cijfers: wat schuilt er achter de gegeven antwoorden? Wat speelt er nu echt? Ook verzorg ik creatieve sessieswaarbij ik deelnemers laat nadenken over concrete oplossingen en acties voor de uitdagingen waar de organisatie voor staat. Dat kunnen medewerkers zijn, maar ook klanten, leveranciers, burgers, belangengroepen. Hiertoe werk ik actief samen met I&O Research, het maatschappelijk betrokken onderzoeksbureau voor de publieke sector. Ben je nieuwsgierig naar een mogelijke invulling, neem dan gerust contact op. 

 

.

 

bottom of page