top of page

Vier factoren die de executiekracht van organisatiedoelen vergroten

In dit filmpje vertelt leiderschapsexpert Stephen Covey dat er in organisaties vaak sprake een "execution gap": een kloof tussen het ontwikkelen van organisatiedoelen en het daadwerkelijk tot uitvoer brengen ervan. Uit onderzoek blijkt dat er vier elementen zijn die deze kloof veroorzaken:

1. Slechts 15% van de medewerkers kent de organisatiedoelen, meestal veroorzaakt door onvoldoende of onzorgvuldige communicatie;

2. Slechts 19% van de medewerkers voelt zich gepassioneerd over de organisatiedoelen; men voelt zich onvoldoende eigenaar doordat zij er onvoldoende invloed op hadden;

3. Medewerkers besteden slechts 49% van hun tijd aan de organisatiedoelen, de rest van de tijd wordt opgeslokt door de hectiek van alledag;

4. Maarliefst 51% begrijpt niet wat zij zelf kunnen bijdragen om de organisatiedoelen te behalen.

Interessante quote: "your frontline produces the bottom line". Weet je de kloof te dichten, dan zijn de mogelijkheden eindeloos: medewerkers barsten van energie en creativiteit, de economische impact is enorm.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
bottom of page