top of page

De magie van Only Friends

IMG_0891.JPG

Het is bijna zomervakantie als ik bij sportclub Only Friends aankom. Er wordt nog volop gezwommen en gevoetbald, er heerst een dynamische energie in en om het pand. Ik praat met oprichter Dennis Gebbink over de magie van Only Friends: hoe is deze club in zo’n korte tijd zo groot geworden? En hoe komt het dat iedereen, medewerkers, sporters en hun ouders of begeleiders, hier altijd met een lach op hun gezicht rondlopen? Dit triggert mij al sinds ik hier zelf als ouder rondloop. Het heeft een enorme aantrekkingskracht en het maakt dat ik hier graag deel van uitmaak. Blij, betrokken, trots… ingrediënten die essentieel zijn voor het succes van een organisatie. Wat is het geheim?

Het ontstaan

Een korte schets van het ontstaan van Only Friends. Dennis Gebbink heeft een zoon, Myron, die geboren is met een lichte fysieke beperking. Het bleek lastig om voor Myron, die graag wilde voetballen, een geschikte sportclub te vinden. Omdat Gebbink zelf een actieve sporter is, ontstond bij hem het verlangen om voor zijn zoon en andere kinderen met een beperking een sportclub op te richten. Eentje waar zij met plezier en zelfvertrouwen konden sporten. In 2010 is Only Friends in Amsterdam Noord geopend. Wat begon met een groepje van 8 kinderen is in 2014 uitgegroeid tot een stichting met 600 leden, 150 vrijwilligers en 60 stagiaires. De slogan luidt: je bent goed zoals je bent.

Authentieke missie

Natuurlijk, het primaire proces in deze organisatie leent zich bij uitstek voor een missie die authentiek en inspirerend is. Als het over onze kinderen gaat, dan kan iedereen zich daar iets bij voorstellen. Om in sporttermen te spreken: daar staat Only Friends 1-0 voor.

De droom van Gebbink komt inderdaad recht uit zijn hart. Dat zie ik terug in de manier waarop hij over de kinderen praat. Dat zie ik ook terug in het feit dat hij alle kinderen bij naam kent en hen allemaal die liefdevolle aandacht geeft. Ik zie hem emotioneel worden als hij vertelt waar hij iedere dag zijn bed voor uitkomt: samen met de kinderen sporten en hen dat beetje liefde geven dat ze blij en sterk maakt. Hij vertelt over een jongen met Downsyndroom die op straat nooit mee mocht doen met voetbal. Sinds hij bij Only Friends sport, voelt hij zich zeker en heeft hij op eigen tempo zijn techniek ontwikkeld. Nu mag hij meedoen en hoort hij erbij. Daar is het hem om te doen.

Oké, dus Gebbink heeft zijn hart gevolgd. Maar is dat dan alles? Is het zo eenvoudig? Ik vermoed van niet en dat zal ik hieronder toelichten.

Congruent gedrag

In mijn optiek zouden veel meer topmanagers zich oprecht mogen afvragen met welke missie zij elke dag weer in hun organisatie aan het werk gaan. Wat willen zij toevoegen aan deze wereld, op kleine of grotere schaal? Daarvoor zullen deze managers onherroepelijk hun gevoel moeten aanspreken. Ratio, cijfers en analyses mogen zij even laten voor wat het is. Hoe intelligent je je bedrijf ook leidt, als daar geen gevoelsmissie bij komt kijken, dan zal er bij de mensen die er werken toch iets aan verbinding ontbreken. Medewerkers prikken overigens snel door een mooi verhaal heen als dat niet congruent is met het gedrag van de leiders. Klanten ook. Als het om vertrouwen gaat, dan is daar in veel organisaties nog iets te doen.

Teruggrijpend naar Only Friends: Gebbink zelf ziet het hebben van een bedrijfsmissie, en daar vanuit je hart in geloven, als een essentiële basis voor het succes van elke organisatie. Hoewel het bij Gebbink misschien voor de hand ligt om het bedrijf vanuit zijn hart op te richten, is het nog iets anders om dit elke dag, al 14 jaar lang, uit te dragen. Dan wordt pas zichtbaar hoe ‚echt’ je bent.

Drive zonder teveel ego

Gebbink wordt door veel grote bedrijven gevraagd om zijn verhaal te vertellen. Hij ziet in die bedrijven sommige ‚stropdasheren’ onderuitgezakt staren naar hun telefoon, gapen en zichzelf ondertussen heel belangrijk vinden. Hij vraagt zich dan oprecht af: als jij niet 100 procent gaat voor dit bedrijf en je daar volledig voor wilt inzetten, wat doe je hier dan? Daar zie ik nog een belangrijke kracht van Only Friends: met een enorme drive je organisatie aansturen en je daarbij niet teveel laten leiden door je eigen ego. Gebbink zelf is wars van politieke spellen, machtsverhoudingen, borstklopperij en groeien omwille van het grote geld. Hij is tevreden met wat hij nu heeft zonder de drang om nog verder te groeien. Sterker nog, hij ziet voor zichzelf de uitdaging om Only Friends de sportclub te laten blijven die het nu is: voor de kinderen. Uit handen blijven van grote investeerders en partijen met andere belangen. Ook dat is iets waar veel organisaties nog iets van kunnen leren.

Inspirerend leiderschap

In het voorgaande wordt al duidelijk dat Gebbink zijn verantwoordelijkheid neemt als leider. Op mijn vraag wat hem als leider kenmerkt antwoordt hij: „ik geloof heel erg in inspireren. Dat doe ik door complimenten te geven, voorbeeldgedrag te vertonen, stagiaires gelijk voor de groep te zetten, positief te coachen en altijd te focussen op wat iemand wèl kan. Dat geldt zowel voor de kinderen die hier sporten als voor de vrijwilligers en stagiaires. Ik vertel mensen wat de basisregels zijn, maar geef ze daarbinnen alle vrijheid.” Een cultuur met positieve energie vindt Gebbink belangrijk. Dat vraagt iets van hem zelf. Zijn motto luidt: doet iemand iets goed, geef dan een compliment. Doet iemand iets fout, bied dan je hulp aan. Hij vult aan: hoe vaak doen we dat nu echt, elkaar een compliment geven? Daar heeft Gebbink een punt: uit onderzoek weten we dat complimenten geven veel vaker tot het gewenste gedrag leidt dan bekritiseren of straffen. Overigens vult Gebbink aan dat hij zelf nog iets te leren heeft als het gaat om het geven van kritiek. Hoe constructief ook, in sommige gevallen is dat noodzakelijk om bij zijn mensen de gewenste ontwikkeling te realiseren.

Met beide benen op de grond

Om met beide benen op de grond te blijven: het leven van Only Friends en zijn oprichter gaan echt niet alleen over rozen. De afgelopen jaren heeft Gebbink zichzelf geconfronteerd gezien met jaloezie, ego’s, hebzucht en het verbreken van vertrouwensrelaties. Hij ziet dat sommige mensen meeliften voor eigen gewin. Zo heeft hij een manager de deur gewezen die met veel bravoure de regie overnam. Vanuit de politiek is hij bekritiseerd omdat zijn sportclub de integratie van kinderen met een beperking in de weg zou staan. De krant heeft een negatief artikel gepubliceerd afkomstig van een organisatie die zijn zin niet kreeg. Dit alles raakt hem diep en brengt hem soms aan het twijfelen. Hij heeft de nodige lessen geleerd. Dat houdt hem met beide benen op de grond. Het helpt daarbij dat hij een aantal vertrouwenspersonen om hem heen heeft verzameld die hem mogen bekritiseren en tegenspreken. Dat zouden meer leiders moeten doen!

Je bent goed zoals je bent

Terug naar mijn vraag: het succes van Only Friends, wat is het geheim? Een kort antwoord is wat mij betreft: zijn leider, Dennis Gebbink. Het gesprek met hem maakt voor mij nog eens duidelijk hoe belangrijk leiderschap is en hoe zeer dit doorwerkt in alle geledingen van de organisatie. Kernwoorden zijn daarbij: authenticiteit, inspiratie en weinig ego. Bij Gebbink geldt: what you see is what you get. Omdat hij echt is en vanuit zijn hart werkt, zet hij zonder moeite het voorbeeldgedrag neer voor zijn mensen. Dit creëert de cultuur die hij zelf zo belangrijk vindt: vol positieve energie en vertrouwen. Die cultuur werkt direct door op de ‚klant’: de kinderen die er sporten en hun ouders of begeleiders. Zo min mogelijk ingewikkelde beleidsplannen, strategieën en structuren. Vanuit eenvoud blijven focussen op de oorspronkelijke droom. Handen uit de mouwen en gaan voor dat gezamenlijke doel. En daar ontstaat de magie: het gevoel samen één familie te zijn, waarbij iedereen goed is zoals hij is.

Mireille Koomen is oprichter en eigenaar van ReConnect Coaching & Training. Vanuit haar werkverleden (consultant bij TNS NIPO) weet zij wat nodig is om een High Performance Organisatie te worden en heeft zij daartoe haar eigen visie ontwikkeld. Als het gaat om de factor mens ziet zij drie elementen als cruciaal: een gedeelde missie, inspirerend leiderschap en eigen verantwoordelijkheid. Mireille verzorgt zowel individuele als teamcoaching. Haar focus daarbij is mensen (weer) in hun kracht zetten.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
bottom of page